SOUHLASÍM Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Váš uživatelský komfort. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek. Více o použití cookies. Pro deaktivaci cookies klikněte zde.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje osvětlení mezi společností SPECTRUM CZ s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Prodávající: SPECTRUM CZ s.r.o., IČ 25423592 se sídlem Za Devítkou 332, 252 25 Jinočany, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 17503, zabývající se koupí zboží za účelem dalšího prodeje a prodejem zboží.
 Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. 2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou vlastních marketingových aktivit prodávajícího (obchodní nabídky, newslettery a další), situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

3. Otevírací doba

SPECTRUM CZ s.r.o. – kancelář a studio s osvětlením, 
Hornická 288 
252 25 Jinočany, PRAHA-západ.
 Objednávky přes webové stránky na adrese www.sec-svitidla.cz
 24h denně, 7 dní v týdnu. Dále pak podle aktuálních údajů na webových stránkách prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím webových stránek jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
 2. Smluvní závazkový vztah vzniká po potvrzení objednávky kupujícím. V případě vyprodání zásob nemusí prodejce dodat nabízené zboží. Převyšuje-li objednávka částku 10.000,- Kč, dochází k uzavření kupní smlouvy mezi podnikajícími subjekty (IČ). VOP se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Případné spory, které z této smlouvy v budoucnu vzniknou, budou řešeny výhradně v Rozhodčím řízení rozhodcem Honesta, s.r.o. 
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci webových stránek, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci naší nabídky, pochází ze skladu oficiálního výrobce a je v souladu s ČSN a normami EU. Na všechna svítidla bylo vydáno Prohlášení o shodě.  
8. Uvedené ceny jsou velkoobchodní a jsou prezentovány bez sazby DPH. V případě prodeje nepodnikající fyzické osobě se k nabídkové ceně připočítává platná DPH. 
9. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné.

5. Platební podmínky

a) platba v hotovosti při osobním odběru zboží

b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

c) bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele.


Při koupi zboží v hodnotě nad 10.000,- Kč je potřeba zaplatit předem zálohovou fakturu ve výši 50% hodnoty objednávky, doplatek před převzetím zboží po oznámení, že je zboží připraveno k odběru nebo dodání (odeslání), není-li dohodnuto jinak v KS. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 

6. Dodací podmínky

Osobní odběr: zboží můžete převzít osobně v provozovně na adrese Hornická 288, Jinočany. 
Zasílání přepravní službou: zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní společností. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce a je podle hmotnosti vlastní zásilky vč. obalů (např.palety). Dopravné je připočítáno k ceně zboží.  


7. Reklamační podmínky

Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud dodá vadné zboží, tak má zákazník právo na výměnu nebo opravu, nebo může prodávající nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.
 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého dokladu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@sec-svitidla.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Místem pro uplatnění reklamace je provozovna SPECTRUM CZ s.r.o., Hornická 288 252 25 Jinočany, PRAHA-západ
. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl obsahovat: reklamované zboží doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
 Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k zakázkové výrobě na základě uzavřené Kupní smlouvy a přijaté objednávky není možné vracení zboží po uzavření obchodního kontraktu nebo po převzetí zboží. Pokud by nastal případ změny počtu kusů nebo objednaného typu v termínu před dodáním, kupující musí neprodleně kontaktovat prodávajícího a tyto změny mu oznámit. Každý případ se posuzuje individuálně ve spolupráci s výrobcem a jsou možné sankce nebo postihy za zbytečně vynaložené náklady spojené s výrobou nebo expedicí. Tyto jdou pak k tíži kupujícího. Odstoupit od smlouvy je možné pouze v případě nedodržení podmínek vyplývajících z uzavřené KS.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.